Půjčky pro důchodce a seniory

Upozornění: Ověřte si informace zde uvedené i z jiných dostupných zdrojů. Je možné, že údaje na této stránce již nejsou aktuální.

Půjčka Zaplo - peníze pro lidi dneška

18-07-2015

Půjčka Zaplo.cz, peníze pro lidi dneška. Přesně to stojí na hlavní stránce společnosti Zaplo Finance s.r.o., která poskytuje online úvěry 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jedná se o půjčky menších obnosů, od jednoho do dvanácti a půl tisíců na dobu sedmi až třiceti dnů. Prodloužení doby splatnosti je za poplatek možné. Jako příklad si uveďme prodloužení doby splatnosti o sedm dní. To vás přijde na necelých čtyři sta korun.

Půjčky od Zaplo.cz mají řadu výhod, například první půjčka je při včasném splacení zcela zdarma, bez úroků. Dále můžeme uvést rychlé schválení žádosti, a to do několika minut od odeslání žádosti či pohodlné podání žádosti, online, přes internet. Ani pro peníze nemusíte nikam chodit, ale společnost je automaticky převede na vás účet.

Jak zažádat o půjčku?

Na webových stránkách zaplo.cz stačí splnit tři kroky a půjčka může výt vaše. Prvním je zvolení výše půjčky a doba splatnosti. Dostupný nejvyšší limit půjčky závisí na vašem věku a počtu předchozích splacených půjček od Zaplo.cz. Druhým krokem je registrace pomocí registračního formuláře. Ta trvá jen několik málo minut. Třetím a posledním krokem je pak samotné přihlášení se k vašemu vytvořenému účtu na zaplo.cz, nahrání kopie vašeho občanského průkazu a provedením verifikační platby 1 Kč z vašeho bankovního účtu na účet společnosti Zaplo. Tímto požadavkem chrání společnost spotřebitele před zneužitím jejich osobních údajů.

Jak půjčku splatit?

Půjčku je potřeba splatit nejpozději v den splatnosti, a to zasláním dlužné částky bankovním převodem na číslo účtu Zaplo.cz, ze kterého vám byla půjčka poskytnuta. Společnost upozorňuje, že při platbě je nutné dbát na správnost variabilního symbolu. Pokud včas splatíte vaši půjčku, můžete si příště půjčit větší obnos, než poprvé.