Půjčky pro důchodce a seniory

Upozornění: Ověřte si informace zde uvedené i z jiných dostupných zdrojů. Je možné, že údaje na této stránce již nejsou aktuální.

Jaké máme možnosti pojištění majetku

Aktualizováno 29.5.2024

Je přirozené, že si každý svůj majetek chce ochránit před poškozením nebo zničením. Abychom měli jistotu, že o hodnoty, které pro nás dům, byt nebo vybavení domácnosti představují, nepřijdeme, je více než vhodné sjednat si odpovídající pojištění majetku.

Pojištění majetku se dá v zásadě rozdělit do dvou oblastí: pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Jak z názvu vyplývá, pojištění nemovitosti nám chrání celou nemovitost - rodinný dům nebo byt (lze pojistit byt v osobním i družstvením vlasntictví), pojištění domácnosti se pak vztahuje na vybavení našeho domu nebo bytu a může zahrnovat pojištění proti krádeži, požáru a podobně.

Co konkrétně můžeme pojistit?

Svou nemovitost nebo domácnost můžeme pojistit proti mnoha konkrétním nečekaným a nepříjmeným situacím. Asi k nejobávanějším situacím, které můžete podchytit pomocí pojistky majektu, je požár a vloupání.

Dále můžeme být pojištěni proti extrémním projevům počasí jako jsou povodeň, vichřice, krupobití nebo úder blesku. Pojištění může zahrnovat rovněž sesuv hornin nebo pád stromů.

Domácnost si můžeme pojistit proti úniku vody z vodovodního zařízení, elektrické spotřebiče pak ochráníme pojištěním přepětí nebo podpětí sítě.

Zdá se Vám to příliš detailní? Pak si buďte jisti, že svůj byt či dům můžete pojistit i proti rázové vlně nadzvukových letadel, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, tíze sněhu na střeše a mnoha dalším rizikům.

Asi není nutné pojišťovat úplně vše, ale je potřeba důkladně zvážit, které z rizik, které je možné pojistit, se - pro náš "klidný spánek" - vyplatí pojistkou podchytit.

Co v případě pojistné události dělat?

V prvním okamžiku je pochopitelně potřeba zabránit dalším škodám na zdraví a na majetku. Když akutní nebezpečí nebo živelní pohroma odezní, je nutné škodu řádně zdokumentovat a kontaktovat pojišťovnu. Pojišťovna na základě předložené dokumentace a ohledání místa škody rozhodne, jaké finanční prostředky budou pojistníkovi zaplaceny.

Náš tip: Kreditní karta Vám v dnešní době může přinést nejen bezpečné nákupy toho, na co byste v daný měsíc finančně nedosáhli, ale může Vám zajistit i nejrůznější bonusy a slevy. Více čtěte zde.